Strona główna
Galeria | Sprzęt | Technika pracy | Materiały | Wywoływanie | Specyfika | Kalkulatory
Bibliografia | Kontakt
Filtry Obiektywy

Kalkulator
obliczania ekspozycji przy zastosowaniu filtrów


Często spotykam się z pytaniami, o ile przedłużyć ekspozycję, gdy używam filtru... tu wstawić dowolny kolor. Wbudowany w aparat światłomierz przeważnie jest nieprzydatny, ponieważ podaje nieprawidłowe wyniki; najbardziej widać to na przykładzie filtra czerwonego. Natomiast każdy porządny producent podaje tzw. krotność filtra, czyli ile razy należy przedłużyć ekspozycję fotografując przez ten filtr. Przeliczenie tej wartości na EV czy stopnie przysłony sprawia często kłopot. O ile krotność 4x powszechnie znana jest jako przedłużenie ekspozycji o 2 EV, to już 8x może sprawić pewien kłopot, a takie wartości jak: 1,4x, 1,7x czy 3x to już czarna magia...

Przeliczenia krotności na EV można łatwo dokonać za pomocą wykonanej przeze mnie linijki przeznaczonej do obliczania korekty na wyciąg miecha, jednak nie każdy ją posiada. Zdecydowałem się więc udostępnić prosty kalkulator; opracowałem wzory, a "zieloo" przerobił je na postać, z której możecie korzystać.

Drugi, ważny problem związany z filtrami, pojawia się przy stosowaniu "profesjonalnych" filtrów, o neutralnej gęstości. Nie mają one podanej orientacyjnej krotności, a dokładne gęstości, np. ND 0,45 czy astronomiczny ND 5,0. Zamieszczony poniżej kalkulator pozwala na przeliczanie obu oznaczeń na EV.
(Krotność) Ekspozycję przedłużyć o: ---- EV
(Gęstość) Ekspozycję przedłużyć o: ---- EV
Strona: [1]  


aktualny adres strony:
https://sklepfoto.com.pl/pl4/page/5-Artykuly.html


© 2008-2022 4x5.pl, 4x5.dybowski.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone