Strona główna
Galeria | Sprzęt | Technika pracy | Materiały | Wywoływanie | Specyfika | Kalkulatory
Bibliografia | Kontakt

Wiedzę, która pozwoliła mi stworzyć tę stronę, posiadłem dzięki prowadzeniu własnych badań, doświadczeń i przemyśleń, dzięki doświadczeniom Kolegów i dyskusjach z nimi oraz dzięki przeczytaniu i zrozumieniu poniższych książek:

 1. Roland Barthes - Światło obrazu
 2. Egon Brauer - Podstawy fotografii
 3. Jan Bułhak - Fotografia ojczysta
 4. Roman Burzyński - Być fotoamatorem
 5. Roman Burzyński - Portret fotograficzny
 6. Tadeusz Cyprian - Fotografia
 7. Tadeusz Cyprian - Fotografia technika i technologia
 8. Urszula Czartoryska - Przygody plastyczne fotografii
 9. Witold Dederko - Jak fotografować Druhem
 10. Witold Dederko - Łopatą do głowy
 11. Witold Dederko - Fotografowanie architektury
 12. Witold Dederko - Guma warszawska
 13. Witold Dederko - Sztuka fotografowania
 14. Witold Dederko - Przedmiot rzeczywisty i jego obraz
 15. Witold Dederko - Oświetlenie w fotografii
 16. Witold Dederko - Warsztat techniczny artysty fotografa
 17. Witold Dederko - Elementy kompozycji fotograficznej
 18. Witold Dederko, Andrzej Pytliński - O fotografowaniu prawie wszystko
 19. Zbigniew Dłubak - Fotografia portretowa
 20. Edward Falkowski - Fotografia krajoznawcza
 21. Andreas Feininger - Nauka o fotografii
 22. Aleksander Halperin - Określanie ekspozycji w fotografii
 23. Mikołaj Iliński - Materiały fotograficzne czarno-białe
 24. Dubiel, Iliński - Materiały fotograficzne barwne
 25. Mikołaj Iliński - Materiały i procesy fotograficzne
 26. Mikołaj Iliński - Sensytometria fotograficzna i filmowa materiałów czarno-białych
 27. Leonard Karpiłowski - Fotografia wielkoformatowa
 28. Tadeusz Klimecki - Technika powiększania w fotografii
 29. Wojciech Kondracki - Sztuczne światło w fotografii
 30. Kazimierz Konrad - światło w filmie
 31. Jan Kosidowski - Zawód: fotoreporterzy
 32. Andrzej Kotecki - Fotografia barwna (poradnik zawodowy)
 33. Andrzej Kotecki - Pracownia fotograficzna
 34. Ryszard Kreyser - Błędy fotograficzne
 35. Henryk Latoś - 1000 słów o fotografii
 36. Henryk Latoś - 77 tematów fotograficznych
 37. Tadeusz Miazga - Sensytometria fotograficzna materiałów barwnych
 38. Janina Mierzecka - Fotografowanie zabytków i dzieł sztuki
 39. Andrzej Mroczek - O fotografowaniu
 40. Andrzej Mroczek - Książka o fotografowaniu
 41. Ladislav Paule - Pejzaż fotograficzny
 42. Władysław Pawelec - Fotografia aktu
 43. Zbigniew Pękosławski - Fotografia w praktyce amatorskiej
 44. Zbigniew Pękosławski - Elementy warsztatu fotografika
 45. Paweł Pierściński - Czas krajobrazu
 46. Paweł Pierściński - Paweł Pierściński. Twórczość 1955-2005 (album)
 47. Ignacy Płażewski - Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii
 48. Witold Romer - Teoria procesu fotograficznego
 49. Naomi Rosenblum - Historia fotografii światowej
 50. Kurt Dieter Solf - Fotografia - podstawy, technika, praktyka
 51. Stanisław Sommer, Witold Dederko - Vademecum fotografa
 52. Stanisław Sommer - Proces negatywowy i pozytywowy w fotografii
 53. Stanisław Sommer - Fotografia na materiałach nietypowych
 54. Helmut Spelda jr - Fotografia materiałów i przedmiotów
 55. Jan Sunderland - Estetyka fotografii krajobrazu
 56. Marek Sutkowski - Nikon system - tradycyjny i cyfrowy
 57. Karl Sütterlin - Retusz
 58. Gerhard Teicher - Fototechnika
 59. A. I. Tölke - Fotografujemy i filmujemy obiekty makroskopowe
 60. Andrzej Voellnagel - Fotoleksykon
 61. Reinhard Vogel - Ekspozycja w fotografii
 62. Aleksander Żakowicz - Specjalne techniki fotograficzne
 63. Wacław Żdżarski - Od obiektywu do negatywu
 64. Bergner, Gelbke, Mehlis - Mikrofotografia
 65. praca zbiorowa - Wszystko o fotografii
 66. praca zbiorowa - Mistrzowie polskiego pejzażu (album)
 67. praca zbiorowa - Kielecka Szkoła Krajobrazu (album)

  Książki "dla nienormalnych" :)

 68. Rudolf Arnheim - Sztuka i percepcja wzrokowa
 69. Zofia Baranowicz - Władysław Strzemiński
 70. Wojciech Bobrowicz - Internet, kultura, edukacja
 71. Brassai - Rozmowy z Picassem
 72. Jan Deręgowski - Oko i obraz
 73. Adrian Frutiger - Człowiek i jego znaki
 74. Hans-Georg Gadamer - Aktualność piękna
 75. Marcin Giżycki - Koniec i co dalej?
 76. Maria Gołaszewska - Kultura estetyczna
 77. Maria Gołaszewska - Estetyka i antyestetyka
 78. Ernst Gombrich - Sztuka i złudzenie
 79. Eugen Herrigel - Zen w sztuce łucznictwa
 80. Julian Hochberg - Percepcja
 81. David Hubel - Oko, mózg, widzenie
 82. Aldous Huxley - Drzwi percepcji; Piekło i niebo
 83. Roman Ingarden - O budowie obrazu
 84. Arthur F. Jones - Wstęp do historii sztuki
 85. Okakura Kakuzo - Księga herbaty
 86. Wasyl Kandyński - O duchowości w sztuce
 87. Wasyl Kandyński - Punkt i linia, a płaszczyzna
 88. Jan Młodkowski - Aktywność wizualna człowieka
 89. Herbert Read - O pochodzeniu formy w sztuce
 90. Edward Redliński - Konopielka
 91. Edward Steichen - The Family of Man
 92. Władysław Strzemiński - Teoria widzenia
 93. Stefan Szuman - O oglądaniu obrazów
 94. Stefan Szuman - O sztuce i wychowaniu estetycznym
 95. Paweł Taranczewski - O płaszczyznie obrazu
 96. Władysław Tatarkiewicz - Dzieje sześciu pojęć
 97. Stanisław Ignacy Witkiewicz - Nowe formy w malarstwie
 98. Adam Zausznica - Nauka o barwie

  ostatnio wydane

 99. Dederko - światło i cień w fotografii
 100. Witold Dederko - Przedmiot rzeczywisty i jego obraz
 101. Witold Dederko - Sztuka fotografowania
 102. Włodzimierz Barchacz, Justyna Komar - Moja cyfrówka i ja

  w języku niemieckim:

 103. Roger Rössing - Vergrössern

  w języku angielskim:

 104. Ansel Adams - The Camera
 105. Ansel Adams - The Negativ
 106. Ansel Adams - The Print
 107. Phil Davis - Beyond The Zone System
 108. Carson Graves - The Zone System for 35mm Photographers

  w języku niemieckim, angielskim i francuskim:

  Sinar Edition: Urs Tillmanns - Creative Large Format (Kreatives Großformat, Grand Format Creatif)

 109. vol. 1: Basics and applications (Grundlagen und Anwendung)
 110. vol. 2: Architectural photography (Architekturfotografie)
 111. vol. 3: Natural landscapes (Naturlandschaften)
 112. vol. 4: People photography (People)
 113. vol. 5: Advertising photography (Werbefotografie)


aktualny adres strony:
https://sklepfoto.com.pl/pl4/page/5-Artykuly.html


© 2008-2022 4x5.pl, 4x5.dybowski.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone